KNMP WinAp gecertificeerd
   Persoonlijk advies van specialisten
   Meer dan 8.000 producten

Good Distribution Practice (GDP)

De groothandel in geneesmiddelen vervult een belangrijke activiteit in het werkveld van geïntegreerd toeleveringsketenmanagement. De kwaliteit en integriteit van geneesmiddelen kan worden beïnvloed door een gebrek aan adequate controle in het geïntegreerd toeleverings- en productieketenmanagement. Daartoe heeft de Commissie richtsnoeren opgesteld inzake goede distributie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze zijn geadministreerd in de vorm van een Good Distribution Practice (GDP) richtsnoer van de Commissie 94 / C 63/03.

De huidige Good Distribution Practice (GDP) richtlijnen zijn gebaseerd op artikel 84 van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik ("Richtlijn 2001/83/EG").

Waar komt GDP op neer?

Good Distribution Practice (GDP) richtsnoeren bepalen dat distributeurs van farmaceutische producten volgens actuele GDP normen hun procedures en activiteiten moeten uitvoeren. GDP is daarmee dat deel van de farmaceutische kwaliteitswaarborging dat garandeert dat producten consistent worden opgeslagen, vervoerd en behandeld onder de juiste omstandigheden.

Het overzicht zorgt ervoor dat uw gehele productieketen voorzien wordt van consequente kwaliteitsbeheersystemen, vanaf de eerste levering van ruwe materialen aan de fabrieken, tot de laatste zending van de afgewerkte medicijnen naar de eindgebruiker.

Door het correct en consequent managen van kwaliteitsbeheersystemen, kwaliteitsborging- en kwaliteitscontrole (QA/QC), zorgt APG Pharma voor correcte naleving van haar producten binnen de bandbreedte van relevante industriële kwaliteitshandboeken en richtsnoeren zoals het GDP. Onze APG Pharma GDP richtlijnen hebben daarbij tot doel om de consistente productkwaliteit en –veiligheid van onze farmaceutische producten te handhaven gedurende het distributieproces.


GDP

Doelstelling


Beschermde losplaatsen

 • bescherming tegen weersinvloeden

Geschikt gebouw

 • geschikt en adequaat voor opslag en distributie

Scheiding van producten

 • voorkomen cross contaminatie

Statusaanduiding

 • scheiding van binnenkomende, vrijgegeven, geretourneerde en quarantaine goederen

Voorraadbeheer

 • FIFO / FEFO

Toegangsregeling

 • voorkomen toegang onbevoegde personen

Kwalificatie medewerkers

 • aantoonbare passende opleiding en training 
 • nauwkeurige omschrijving taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden,  ook voor tijdelijk personeel

Ruimtecondities

 • opslag conform opgave fabrikanten RH/T/Licht
 • aantoonbaar vrij van afval, stof en ongedierte

Ontvangst / levering goederen

 • controle op deugdelijke en onbeschadigde verpakking overeenkomstig de order

Waarborg traceerbaarheid

 • Herkomst en bestemming van goederen registreren

Retouren en re-call

 • Geretourneerde, niet deugdelijke materialen gescheiden bewaren van reguliere voorraad.
 • Uitlevering pas na beoordeling en akkoord.
 • Recall procedure periodiek getest

Documentatie

 • Procedures en werkinstructies